Monday, March 27, 2023

20

Most popular

HER โดย ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล

HER โดย ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล 23 สิงหาคม – 23 กันยายน 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)   นิทรรศการ HER โดย ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล นำเสนอผลงานภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ของศิลปินหญิงสาวรุ่นใหม่จากรั้ วหน้าพระลาน ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความเ ป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นเพศที่มีความซับซ้อนอยู่ภายในตัวเองอย่างมาก ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่รักสวยรั กงาม ตกแต่งประดับประดาเรือนร่างเพื่...
error: Content is protected !!