เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “เดอะมาสเตอร์พีซส์”( The Masterpieces Art Exhibition ) โดย 16 ศิลปินชั้นนำระดับประเทศ อาทิ ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ, ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ, สมภพ บุตราช, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ,ประทีป คชบัว,ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, สุริยา นามวงษ์,วรสันต์ สุภาพ, อนุพงษ์ จันทร,วิษณุพงษ์ หนูนันท์ ฯลฯ

ภายในงานมีการเปิดตัวผลงานประติมากรรมของ ศาสตรเมธีนนทิวรรธ์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ  โดยได้รับเกียรติจากทายาท คุณธัญญ์ ศรีหาบุตร  ได้นำผลงานมาสเตอร์พีซส์มาร่วมแสดงทั้งหมด 3 ชิ้น ซึ่งไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน

พร้อมเปิดตัวพระพุทธลีลาเสด็จลงจากดาวดึงส์ Buddhaleela : Buddha Descended from Heaven โดย อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ  ซึ่งเป็นพุทธปฏิมากรที่ทรงคุณค่าไปด้วยความคิดและอัตลักษณ์ความงดงามอันน่ายกย่อง

อีกทั้งยังเปิดตัวผลงานประติมากรรมนางสงกรานต์ 2 ชิ้น  รากษสเทวี และ กาฬกิณีเทวี โดยศิลปินฝีมือระดับตำนาน “ อาจารย์ สมภพ บุตราช”ซึ่งเป็นการทำงานประติมากรรมครั้งแรกของอาจารย์ โดยถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมสู่ผลงานประติมากรรมระดับมาสเตอร์พีซส์

บรรยากาศภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติ  รวมถึงศิลปิน มาร่วมงานอย่างล้นหลาม ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคคลทั้งหลายมีความสนใจงานศิลปะ นิทรรศการศิลปกรรม “เดอะมาสเตอร์พีซส์”( The Masterpieces Art Exhibition )จัดแสดงให้ชมฟรีตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)