นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ Prints as Prints :
SCREEN PRINT 8/2018

อาจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูลกับลูกศิษย์ (ศิลปินรุ่นใหม่) จำนวน 12 ท่าน ในนามกลุ่ม Prints as Prints คนทำงานศิลปะภาพพิมพ์ ที่มีใจรักและชอบในสีสันกลิ่นสีกลิ่นน้ำมันของกระบวนการแม่พิมพ์ตะแกรงไหม(Screen print) ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่วนตน

ภายใต้เทคนิคแม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Screen print)ที่เหมือนกัน ด้วยแนวความคิดที่อิสระส่วนตนผ่านเรื่องราวที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

และความงดงามในธรรมชาติของดินแดนล้านนาในปัจจุบัน เพื่อยืนยันการทำงานของศิลปินที่มีความรัก ความศรัทธาในการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ให้เป็นความงดงามของภาพพิมพ์โดยแท้จริง

ดร.กุสุมา เฟนสกี-สตาลลิ่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 Art Mai? Gallery Hotel.

(