Friday, February 3, 2023

20864643_1525575937465420_1515975090_n

Most popular

พิธีพระราชทานรางวัลศิลปินแห่งชาติประจำปี 2560 และเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา หลังจากศิลปินแห่งชาติปี 2560 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลศิลปินแห่งชาติจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เมื่อเวลา 14.30 น.  แล้วกระทรวงวัฒนธรรมจัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปินแห่งชาติและงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติ ณ. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยเหล่าศิลปินแห่งชาติแต่ละสาขา รวมถึงผู้แสดงความยินดีมากมายบรรยากาศอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง
error: Content is protected !!