เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ตัวแทนจาก “กองทุนช่างเถิด” และศิลปินในโครงการ Great Stars Charity #1 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท  พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่าทุนละ 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนมีดังต่อไปนี้

1.นางสาว มินห์ตรา ดีสม
2.นางสาว วรวรรณ จบศักดิ์สาย

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) ซึ่งภายในงานมีพิธีครอบครูช่าง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมอันแสนอบอุ่น

โดยกองทุน “ช่างเถิด” เป็นการร่วมมือกันของสำนักข่าว Great Stars Digital และศิลปินในโครงการ Great Stars Charity รวมถึงนักสะสมผลงานศิลปะโดยมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาศิลปะที่เรียนดีและมีความมุ่งมั่นเป็นศิลปินในอนาคต

ที่ผ่านมา Great Stars Digital ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนช่างเถิด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทน“กองทุนช่างเถิด” และศิลปินในโครงการ Great Stars Charity #1 โดยมีคุณโยทะกา  จุลโลบล ผู้จัดการ-บรรณาธิการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักข่าว Great Stars Digital ,Producer-พิธีกรรายการ Great Stars Art Show-รายการ Great Stars Art Society  คุณวัชระ กล้าค้าขาย และ คุณ ชัชวาล รอดคลองตัน  ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 3 ทุน ทุนล่ะ 30,000 บาท  พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่า ทะลุ 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนมีดังต่อไปนี้
1.นายมนตรี  วนาพิทักษ์กุล
2.นางสาวณัชชา  พันธ์สีลา
3.นางสาววริศรา  ใจการ

ณ  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ซึ่งตรงกับวันเกิดเพาะช่าง 105 ปี   ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความน่าประทับใจ

และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา Great Stars Digital ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนช่างเถิดให้แก่นักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่าทุนละ 5,000 บาท

ได้แก่  1.นายทศพร สวัสดิพันธ์
2.นายวิธวินท์ ดิลกสัมพันธ์
3.นางสาวสุนิษา ศรีทองคง
4..นางสาว สิธิกิต ฤทธิเดช

นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการศิลปะ ที่มีผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กนักศึกษาศิลปะ มีทุนทรัพย์ ที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป เพื่อต่อยอดในการเป็นศิลปินในอนาคต