นิทรรศการภาพถ่าย People & Human

Photography: Nadia Kitirath (นวลพรรณ กิติราช)

Curator: Fino-Phusanisa leelathanakron (ภูษณิศา ลีลาธนากร)

เรื่องราวของกลุ่มละคร Off-Off Broadway ในมหานครนิวยอร์ก ที่ถูกบันทึกไว้ด้วยกล้อง Canon G5 ในช่วงปี ค.ศ. 2008 – 2009 ด้วยสายตาของ Intern สาวไทย ที่ฝึกงานภายใต้บริษัทพีอาร์ Jonathan Slaff & Associates

ภาพถ่ายในช่วง 1 ปีนั้น ได้บันทึกกิจกรรมของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับละครเวทีและชุมชนศิลปะบริเวณ Downtown กรุงนิวยอร์ก โดยภาพบางส่วนถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ใน New York Times, Timeout Magazine, รวมถึงสื่ออื่นๆของเมือง

นิทรรศการ People & Human จัดแสดงโดย นาเดีย กิติราช ผู้ก่อตั้ง Nadia-K (นาเดีย-เค บจก.)บริษัทรุ่นใหม่ซึ่งให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยในช่วงเวลาที่บันทึกภาพเหล่านี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่เธอเริ่มต้นเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ โอกาสที่ Jonathan Slaff & Associates มอบให้ ทำให้เธอได้เปิดรับมุมมองใหม่ๆ ของงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ได้เข้าใจความหลากหลายของความเป็นนิวยอร์กในภาพรวมของศิลปะ ได้คลุกคลีกับชุมชนละครเวทีโรงเล็ก รวมถึงได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเฉพาะทางของคนท้องถิ่นนิวยอร์ก ซึ่งทั้งหมดนี้คือประสบการณ์อันมีคุณค่า ที่กลายเป็นรากฐาน แนวคิด และหลักการทำงานของ Nadia-K ในปัจจุบัน

Nadia-K คือบริษัทประชาสัมพันธ์และการตลาด ที่สนใจค้นหาความมีเสน่ห์ของมนุษย์ เพื่อนำมาเชื่อมโยง ถ่ายทอด และสื่อสารเนื้อหาออกไปยังผู้รับสารในวงกว้าง จุดแข็งคือ การสร้างสรรค์ Creative Content ที่ไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่กรอบวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง โอบรับความเป็นสากล พร้อมเสาะแสวงหา Media Platform ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้อ่าน สะท้อนและนำเสนอ The Right Image เพื่อทำให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วกลายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิม

อาจถือได้ว่านิทรรศการ People & Human ก็คือกระจกที่สะท้อนดีเอ็นเอของความเป็น นาเดีย กิติราช และ Nadia-K. ออกมา ผ่านเรื่องเล่าของภาพถ่าย ที่เปิดเปลือยให้เห็นถึงความตั้งใจที่อยากสื่อสารถึงเสน่ห์ของความเป็นมนุษย์ โดยหวังว่าผู้ร่วมชมงาน พาร์ทเนอร์ในปัจจุบัน รวมถึงพาร์ทเนอร์ในอนาคต จะสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ถึงมุมมอง จุดยืน และความเชื่อของ Professional Young Blood คนนี้

นิทรรศการ People & Human จัดแสดงระหว่างวันอังคารที่ 9- วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561ณ 10ml. Cafe & Gallery (www.facebook.com/10mlcafegallery/) ไม่เสียค่าเข้าชม