เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ตัวแทน”กองทุนช่างเถิด” และศิลปินในโครงการ Great Stars Charity #1 โดยมีคุณโยทะกา จุลโลบล ผู้จัดการ-บรรณาธิการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักข่าว Great Stars Digital , Producer-พิธีกรรายการ Great Stars Art Show-รายการ Great Stars Art Society  คุณวัชระ กล้าค้าขาย และ คุณ ชัชวาล รอดคลองตัน  ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 3 ทุน ทุนล่ะ 30,000 บาท  พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่า 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนมีดังต่อไปนี้  1.นายมนตรี วนาพิทักษ์กุล  2.นางสาวณัชชา  พันธ์สีลา 3.นางสาววริศรา ใจการ

ณ  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ซึ่งตรงกับวันเกิดเพาะช่าง 105 ปี  ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความน่าประทับใจ

โดยกองทุน “ช่างเถิด” เป็นการร่วมมือกันของสำนักข่าว Great Stars Digital และศิลปินในโครงการ Great Stars Charity รวมถึงนักสะสมผลงานศิลปะโดยมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาศิลปะที่เรียนดีและมีความมุ่งมั่นเป็นศิลปินในอนาคต

ที่ผ่านมา Great Stars Digital ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนช่างเถิดให้แก่นักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่า 5,000 บาท

ได้แก่  1.นายทศพร สวัสดิพันธ์
2.นายวิธวินท์ ดิลกสัมพัน
3.นางสาวสุนิษา ศรีทองคง
4.นางสาว สิธิกิต ฤทธิเดช

นับว่าเป็นเรื่องราวดีดีอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการศิลปะ ที่มีผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กนักศึกษาศิลปะ มีทุนทรัพย์ ที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป เพื่อต่อยอดในการเป็นศิลปินในอนาคต