Thursday, December 8, 2022

20885204_1525568800799467_140607145_n

Most popular

ชวน ชิม ช๊อป กับมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติภาคกลาง “วิถีถิ่น วิถีไทยฯ” 30 ก.ค.-1 ส.ค.นี้ !!

      วธ.จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทยฯ ภาคกลาง     “เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา”     เปิดตัวขบวน “เพลงเรือ” สืบทอดมากว่า 200 ปี  ชม ช้อป ชิมอาหารท้องถิ่น ตลาดน้ำห้วยสุครีพ ของดี 25 จังหวัดภาคกลางและตะวันออก ตื่นตากับการแสดงโขน หนังใหญ่ ศิลปินดารา...

Great Stars Art Gossip

error: Content is protected !!