นิทรรศการ “มุมมอง ความงาม ผ่านดิน : Points exquisite and clod of clay” ผลงานโดย Her’s clay Group จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 28 มกราคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

“ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ผนวกทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน ต้องผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยมือหรือหล่อจากแม่พิมพ์ กระบวนการคิด ความใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านเทคนิคกระบวนการตกแต่งมากมายไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งพื้นผิวผลงานด้วยน้ำดินสี การขูดปั้นตกแต่งผลงาน การใช้น้ำเคลือบในการให้สีตกแต่งบนผิวผลงาน สร้างความงามที่หลากหลายจากเทคนิคการตกแต่งต่างๆ และต้องผ่านกระบวนการเผาด้วยความร้อนสูงเพื่อให้ผลงานมีความแกร่งไม่เปราะ ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ผลงานหลังเผาจึงมีความงามผ่านออกมาจากสีสันของน้ำเคลือบและพื้นผิวของดินเป็นเสน่ห์ที่ชวนหลงไหล ทำให้เกิดทางเลือกมุมมองความงามที่หลากหลาย ผสมผสานแนวทางการแสดงออกถึงตัวตนของศิลปิน จึงเป็นที่มาของนิทรรศการ มุมมอง ความงาม ผ่านดิน