นิทรรศการศิลปะ “Ready Myth” ผลงานโดย อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (Panya Vijinthanasarn) จัดแสดงระหว่างวันนี้- 30 มกราคม 2561 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : The Queen’s Gallery

งานแสดงผลงานศิลปะ ภายใต้แนวคิด “Ready Myth” โดย อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร

อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินผู้ได้รับความชื่นชมในวงกว้างในงานที่เน้นรูปแบบไทยประเพณี นิยมมาเป็นกว่าสามทศวรรษ เตรียมจัดแสดงงานชุดใหม่ ในรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างไปจากเดิม แต่ยังคงความลุ่มลึกของความเป็นประเพณีนิยมไทย ซึ่งผ่านการตีความในแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “Ready Myth” ด้วยความเชื่อที่ว่า “งานศิลปะไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงความงามทางสายตา แต่ทว่ายังเป็นการสร้างสรรค์ความงามทางจิตใจให้กับผู้ชมงานและกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์สังคมที่เป็นไปในโลกปัจจุบัน”

ผลงานชุดใหม่ที่กำลังจะจัดแสดงในครั้งนี้ มีทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ทั้งรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ซึ่งศิลปินต้องการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ ของสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการเมือง โดยจะจัดแสดงที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และนิทรรศการจะจัดแสดงถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑