นิทรรศการ “ภาพ พิมพ์ เพื่อ พ่อ” ผลงานโดย อาจารย์ และนักศึกษา สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 31 มกราคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery