วันที่  20 ธันวาคมที่ผ่านมา  E’SAC   ได้จัดกิจกรรม E’SAC  The Artists  Workshop ที่ Chapter One Modern Dutch Condo บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยมีศิลปินที่กำลังมาแรงในขณะนี้ร่วมกันถ่ายทอดฝีมือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ล่ะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรม เพื่อนำผลงานจัดแสดงในนิทรรศการที่  E’SAC Art  Club หมู่บ้านพลีโน่ สุขสวัสดิ์ 30 ตั้งแต่ 24-28 ธันวาคม 2560 นี้ สามารถเข้าชมผลงานได้และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Fanpage E’SAC

รายชื่อศิลปิน พไรวา ไรวา, สุรศักดิ์ ภู่เอม, ราชัน แสงทอง, โยทะกา จุลโลบล, ปราโมทย์  จันทเสน, จิตวิวัฒน์  กลมเกลา, สุชาติ  ม่านทอง, พรชัย  บุญชิต, นัธทวัฒน์ สุขเนตร, พรภัสสร์ภรณ์ บุณยฤทธนนท์, สุภาภรณ์ จุลกะ,เพชร  เชิดกลิ่น, พนธ์พันธ์ วิชชุกิจมงคล