นิทรรศการศิลปะที่ระลึกจากเบอร์ลิน โดย บุษราพร ทองชัย
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 มีนาคม 2561
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)

“สองปีในเบอร์ลิน ยาวนานพอที่จะทำให้เรากลายเป็นคนอื่นของที่ที่เราจากมา แต่ก็สั้นเกินไปที่จะทำให้ เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของสั งคมใหม่ที่นี่ ในเมืองที่ตัวตนและความแตกต่ างไม่ถูกทำให้กลืนหาย ผู้คนเผชิญหน้าและจัดการกั บความเป็นอื่นของกันและกันอย่ างไร?”

“ที่ระลึกจากเบอร์ลิน” นิทรรศการศิลปะชุดล่าสุดของบุ ษราพร ทองชัย ว่าด้วยเรื่องเล่า ประสบการณ์ และการเผชิญหน้ากั บความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ การอพยพย้ายถิ่นฐาน สิทธิ การต่อสู้ต่อรองระหว่างข้อถกเถี ยงทางศีลธรรมกับการดิ้นรนเอาตั วรอดของผู้คน

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – เสาร์ 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (HQ) โทร: 02-422-2092
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
เว็บไซต์: www.ardelgallery.com
Facebook: ARDEL’s Third Place Gallery

—————————— ————————

Pieces from Berlin
By Bussaraporn Thongchai
From 30 January – 3 March 2018
At ARDEL’s Third Place Gallery (Thonglor Soi 10)

“2 years in Berlin, is long enough to make me feel like a stranger to the place where I came from but it’s too short to make me feel like a part of the society here. In the city where identity and differences have not disappeared, how do people deal with the ‘otherness’ of each other?”

“Pieces from Berlin”, the newest art exhibition by Bussaraporn Thongchai asks us to explore the stories, experiences and encounters of cultural diversity, ethnicity, migration, rights, as well as the ongoing conflicts and negotiation between morality and struggle for life.

ARDEL’s Third Place Gallery hours; Monday – Saturday: 10 am – 6 pm (closed on Sunday)

For more information, please contact;
ARDEL Gallery of Modern Art HQ : 02-422-2092 Fax: 02-422-2091
on Tuesday-Saturday at 10.30 – 19.00 hrs. and Sunday at 10.30 – 17.30 hrs. (closed on Monday)
website: www.ardelgallery.com
Facebook: ARDEL’s Third Place Gallery