นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและเปิดนิทรรศการ “3 เมืองศิลป์ กระบี่  เชียงราย โคราช ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีดร.วิมลลักษณ์  ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะทำงาน กลุ่มศิลปินจากทั้ง 3 จังหวัดมาร่วม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 และจะขยายโครงการเมืองศิลปะไปสู่จังหวัดอื่นๆที่มีความพร้อมต่อไป