แนวความคิด

กาลเวลาได้แสดงออกถึงร่องรอยอารยะธรรม ความรัก ความศรัทธา และวิถีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งแฝงด้วยหลักคำสอนของพระศาสดา ในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะ ก่อเกิดความปิติสุขและได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนา   ตามแบบอย่างของความเป็นพุทธศาสนิกชน ผสานกับอารมณ์ความรู้สึกตามจินตนาการ

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 13 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2

หอศิลป์ฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.

เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.

ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์