เชิญพบกับ อาจารย์ วีระชาญ อุสาหะนันท์ กับปรากฏการณ์. แฟนตาซี แนวใหม่ที่เรียกว่า “ Heavy Fantasy Art “ หรือ Heavy Fantasy Portrait คือศิลปะในการนำภาพเหมือนของเจ้าของภาพเข้าไปอยู่ในภาพ แฟนตาซี นั้นๆ

ทำงานในแนว Heavy Fantasy Art มีผลงานเผยแพร่ไปทั่วโลก เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในระดับสากล ได้รับการยอมรับและเชิญเข้ากลุ่มศิลปินแนวแฟนตาซีในหลายๆประเทศ ได้รับรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นระดับนาชาติ World Contemporary Artist 2017 จาก WCA (Hong Kong)

โดยแรงบันดาลใจของชุดภาพที่นำมาจัดแสดง นี้คือ “The Magic Elephant หรือ ช้างวิเศษ” ซึ่งเป็นการนำพระพิฆเนศมาวาดตีความใหม่ ให้มีความร่วมสมัยแตกต่างไปจากคติเดิมของพราหมณ์

สำหรับผลงานภาพวาดของวีระชาญเกือบทั้งหมดมีผู้ครอบครองอยู่ในหลายๆประเทศ ผลงานที่อยู่ในการครอบครองของนักสะสมชาวไทยมีไม่มากนัก ผลงานชิ้นสำคัญที่อยู่ในประเทศไทยคือ ภาพ“ไตรภูมิ” วาดบนไม้สักขนาดใหญ่3×4เมตร ติดตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของไทยหรือ MOCA

เปิดนิทรรศการวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ 333Gallery@River City Bangkok