พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญผู้มีความสนใจ ในงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เข้าชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยบนซองไปรษณีย์อากาศระหว่างประเทศ (Par Avion Air-Mail Contemporary Art)

นิทรรศการศิลปะซึ่งมีชื่อ ตลอดจนแนวความคิดที่แปลกใหม่และน่าสนใจนี้ เป็นโครงการความร่วมมือทางด้านศิลปะ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันเฉพาะกิจของกลุ่มศิลปินนานาชาติ จำนวน 25 ท่าน จากประเทศไทย สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอมุมมองใหม่แห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยอาศัยความแตกต่างห่างไกลด้านภูมิลำเนาของศิลปินแต่ละคน เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

จุดเริ่มต้นของโครงการศิลปะร่วมสมัยบนซองไปรษณีย์อากาศระหว่างประเทศ

ในครั้งนี้ เริ่มขึ้นจากการที่ศิลปินในกลุ่มแต่ละท่านส่งซองจดหมายเปล่าหากัน ไปยังสมาชิกกลุ่มทุกๆ คน คนละ 1 ฉบับ ทำให้ให้ศิลปินแต่ละคน ได้รับจดหมายจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม คนละ 24 ฉบับ

ในระหว่างการเดินทางข้ามนํ้าข้ามทะเล เป็นระยะทางกว่า 9,000 กิโลเมตร รอยยับ รอยย่น รอยพับ ตลอดจนคราบต่างๆ ที่ปรากฏบนซองจดหมาย เป็นเสมือนกับสิ่งที่ช่วยบอกเล่าและถ่ายทอดบันทึกการเดินทางอันไกลโพ้นของซองจดหมายแต่ละฉบับ ก่อนที่จะไปถึงมือผู้รับและถูกใช้เป็นวัสดุหลักสำหรับสร้างงานศิลปะในนิทรรศการครั้งนี้

ในแง่ของแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินในกลุ่มสามารถที่จะใช้เทคนิคและแนวทางการสร้างสรรค์เฉพาะตนได้อย่างอิสระ ปราศจากข้อจำกัดจำเพาะที่ตายตัว

ความน่าสนใจยิ่งอีกประการหนึ่งในนิทรรศการนี้ คือ การกำหนดหัวข้อย่อยในนิทรรศการ โดยการอ้างอิงอภิธานศัพท์ภาษาละติน ที่นิยมใช้ในปรัชญาตะวันตก อาทิเช่น Ephemeral (สิ่งที่ไม่จีรัง) Omnia (สรรพสิ่ง) Pseudo (การหลอกลวง) ซึ่งสามารถร้อยเรียงและเชื่อมโยงชิ้นงานจัดแสดง กับสภาพความเป็นไปต่างๆ ของโลกรอบตัวศิลปินได้เป็นอย่างดี

นิทรรศการกำหนดจัดแสดงระหว่าง วันที่ 6 – 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1 – 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

วันและเวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น. (หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท

นักเรียน นักศึกษาเข้าชมฟรี โปรดแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-2812224

ไปรษณีย์อีเลคทรอนิกส์: national.gallery.bkk@gmail.com