นิทรรศการ  “บรรยากาศในความทรงจำ” (The Atmosphere in Memory)
โดย จีรศักดิ์ ลิวไธสง (Jiasak  Liwtaiaisong)

แนวความคิด

แรงบันดาลใจ ฉันได้มาจากความทรงจำในวัยเด็กเมื่อจินตนาการที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง มีความสลับซับซ้อน ซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นทุกขณะ เมื่อเกิดมาไม่กี่ขวบฉันก็รู้ว่าตนเองชอบอะไร สนใจอะไร รักอะไร หลังจากนั้นก็เริ่มออกเดินทางสู่จินตนาการ ไปพบเรื่องราวเก่าๆ คนเก่าๆญาติคนเก่าๆ เพื่อนเล่นคนเก่าๆ คนที่เราและเขารู้จักแล้วเราก็รู้จักเขาดีด้วย เมื่อครั้งเด็กๆยังเป็นความรู้สึกชุดเดิมๆ ความทรงจำเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยยังอยู่ที่เดิม แต่ศิลปะได้นำเอาสิ่งที่อยู่ในความรู้สึก ความคิด จินตนาการออกมาเป็นรูปธรรม ศิลปะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สะอาดและบริสุทธิ์ งดงาม สง่างาม คุ้มค่ากับการเดินทางที่ค้นหาตัวตนของตนเอง เมื่อพบกันแล้วสักวันคงได้จากกัน

แนวความคิด ฉันนำเสนอ วีถีชีวิต บรรยากาศในช่วงเวลาของฤดูกาลต่างๆเป็นความเรียบง่าย ความเงียบสงัด ความนิ่ง ความสมถะ ความสันโดษความโดดเดียว ความอบอุ่น ความอุดมสมบูรณ์ ความบริสุทธิ์ ความงดงาม ความสดใส ความสดชื่นความสุข ความรัก ความผูกพัน ความเป็นธรรมชาติโดยผ่านวิถีการดำเนินชีวิตของ คนชนบท คนที่ราบสูง เป็นวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมและเป็นวิถีของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 9 มกราคม 2561

ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง2 หอศิลป์จามจุรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081-0478355 (จีรศักดิ์)