หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ร้าย.ดี คอลเล็คทีฟ

ขอเชิญร่วมนิทรรศการ The Enmeshed ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ภัณฑารักษ์: เพ็ญวดี นพเกตุ มานนท์

ภัณฑารักษ์ร่วม: สร้อยฟ้า แสนคำก้อน และ ศุภกานต์ วงษ์แก้ว

ศิลปิน: มัรนีย์ แมแล, สมัคร์ กอเซ็ม, อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล, อาหามะ สาอิ, อัมรู ไทยสนิท

นำเสนอผลงานที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของผู้คนในพื้นที่ชายแดนใต้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรื่องราวเหล่านี้มักถูกถ่ายทอดผ่านภาพแทนของความรุนแรงและความไม่สงบเพียงเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อชักชวนให้ผู้ชมเข้ามาสัมผัสถึงวิธีคิดและการดำเนินชีวิตอันยากที่จะเข้าถึงหรือเข้าใจได้ผ่านสื่อกระแสหลักประเภทอื่น มุมมองเหล่านี้ถูกนำเสนอผ่านศิลปิน นักมานุษยวิทยา กลุ่มคนทำงานศิลปะร่วมสมัย กลุ่มคนทั่วไปในพื้นที่ รวมถึงนักกิจกรรมทางสังคมและการเมือง

**The Enmeshed เป็นส่วนหนึ่งของ [R]Ejecting Mantra – ต้านมนตร์ โครงการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยรูปแบบต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลเชิงประวิติศาสตร์และสังคม-การเมือง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินและผู้เชียวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับ ‘มายาคติว่าด้วยแนวคิดชาตินิยม’ ในประเด็นที่แตกต่างกัน**

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2560

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น.

(เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

———

The Art Centre Silpakorn University and Rai.D Collective cordially invite you to the opening exhibition and activities of The Enmeshed.

Wednesday 22 November 2017 at the Art Centre Silpakorn University at 2 pm.

Exhibition is on view between 22 November to 24 December 2017.

(Mon to Fri 9 am to 7 pm and Sat 9 am to 4 pm, closed on Sun and public holidays.)

 

Curator: Penwadee Nophaket Manont

Co-curator: Soifa Saenkhamkon and Supphakarn Wongkaew

Artist: Marnee Maelae, Samak Kosem, Anuwat Apimukmongkon,

Ahama Sa-i, Amru Thaisnit

The Enmeshed contemporary art exhibition presents the selected works that reflect upon variety of current states of people in the southernmost region, where these anecdotes are usually conveyed through image of violence and unrest. This is to invite the audience to connect with their actual lifestyle and notion which is normally difficult to access or understand through other types of media. These perspectives are presented through an anthropologist, artists, cultural workers, local people and groups of socio-political activists, by sharing records of their story and the reality happening in one society—seemingly to have been deliberately enmeshed by conflict and uneasiness in everyday life for a long time. This contemporary record can also serve as a reflection of dispute in other societies around us, which are unavoidably corroding our mentality and humanity at last.

**The Enmeshed is part of a research and archive based exhibition project [R]Ejecting Mantra, with continuing format of contemporary art exhibition series. We aim to gather and record historical and socio-political data as well as to create works of art through collaboration between artists and specialists in various fields, in order to question and criticize over consequences of ‘Nationalist Ideology, Myth and Discourse’ compulsion in diverse dimensions.**