ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงศิลปกรรม ครั้งที่2

ในงาน “5 ธันวาคม น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง”

 “๕๐ ศิลปินภาพเหมือนชั้นนำแห่งปี ๒๕๖๐”

“ชมรมศิลปินภาพเหมือนแห่งสยาม”
ศิลปินอาทิบรมครูภาพเหมือน เปี๊ยก โปสเตอร์

ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2560
ณ โซน Eden ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์

*****เปิดงาน 1 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.***