Thursday, December 8, 2022

DSCF3729

Most popular

นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 19 และ 20

นำเสนอผลงานของทั้ง 16 ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี โครงการที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ ล้วนแสดงออกถึงกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจ ผ่านผลงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบ รวมถึงประเภทการประพันธ์ดนตรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร . โดยในครั้งนี้นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี จัดแสดง 2 พื้นที่ด้วยกัน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : 1 –...
error: Content is protected !!