Tuesday, July 5, 2022

12369

Most popular

108 ปี ชาติกาล เฟื้อ หริพิทักษ์

ยิ่ง ใหญ่ เท่าที่เคยมีการจัดมาก่อนพบกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติ ศิลป์ ของเมืองไทย นิทรรศการ "108 ปี ชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์" ท่านจะพบกับงานเอกสาร สเก็ต สำคัญๆ ของ อาจารย์ เฟื้อ ช่วงที่ ศึกษาอยู่ที่ ศานตินิเคตัน ในช่วงปี 1941 งานชุดนี้นำเข้าโดยตรงจากอาจารย์ ที่ ศานตินิเคตัน มาให้แฟนๆ...
error: Content is protected !!