ความสับสนที่เคยมี ถูกวิถีชีวิตในค่ายทหารขโมยไป

ชีวิตเราล้วนแตกหน่อจาก พ่อและแม่

จากนี้ไป แทนจะทำทุกอย่างให้พ่อได้ภูมิใจเหมือนอย่างที่แทน…

โคตรภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็น ลูกชาย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

หัวใจสามารถบรรจุความคิดอันนับเป็นเรื่องมหัศจรรย์

และความคิดหนึ่งในช่วงเป็นพลทหาร แทนอยากทำหนังสือสักเล่ม

เพื่อบอกเล่าด้วยภาพวาดแห่งความทรงจำ ร้อยเรียงกันเป็นเรื่อง

โดยให้ภาพเป็นผู้เล่า เพราะมันคือ รูปที่เล่าเรื่อง

หนังสือเล่มนี้ มีชื่อว่า แทน คุณด้วยความเชื่อที่ว่า

มันเป็นหนังสือระหว่างความผูกพัน

กราบเท้าพ่อ ที่ทำให้ผมได้ แทนคุณ

 

                                                                             แทน โฆษิตพิพัฒน์

(