เรียน สื่อมวลชน

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี จะจัดให้มีนิทรรศการศิลปะ

“AP3: Falling”
โดย แอนดรูว์ สตาห์ล และ ปัญญา วิจินธนสาร
17 สิงหาคม – 23 กันยายน 2560
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)

นิทรรศการ “AP3: Falling” โดย แอนดรูว์ สตาห์ล และปัญญา วิจินธนสาร นำเสนอผลงานศิลปะจาก 2 ศิลปิน ที่มีความแตกต่างทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันมีอัตลักษณ์ส่วนตน ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกั การเฝ้ามองสังเกตความเป็นไปต่างๆ ภายในโลกยุคสมัยปัจจุบันที่มี ความซับซ้อนทั้งในเชิงความคิดและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ประวัติศาสตร์และอนาคตจากมุมมองของ 2 ศิลปินชั้นครู จึงได้รับการถ่ายทอดเพื่อจัดแสดงร่วมกันเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอันย้อนแย้งและสอดประสานต่อกัน

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – เสาร์ 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติ ดต่อ
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (HQ)
โทร: 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
เว็บไซต์: www.ardelgallery.com
Facebook: ARDEL’s Third Place Gallery 

—————————— ————————

Dear All,

ARDEL’s Third Place Gallery will host the following art exhibition:

“AP3: Falling”
By Andrew Stahl and Panya Vijinthanasarn
August 17 – September 23 2017
At ARDEL’s Third Place Gallery (Thonglor Soi 10)


Andrew Stahl and Panya Vijinthanasarn present a new duo exhibition “AP3: Falling” that shows the difference from both races, religions, cultures and the unique styles of their creation. The artists ponder upon the things around them in this world today which are very complex in terms of idea and nature. The history and future from the point of view of these two art masters therefore are featured in this third collaboration to reflect the disparity and harmony that merged nicely together.

ARDEL’s Third Place Gallery hours; Monday – Saturday: 10 am – 6 pm (closed on Sunday)

For more information, please contact;
ARDEL Gallery of Modern Art HQ : 02-422-2092 Fax: 02-422-2091
on Tuesday-Saturday at 10.30 – 19.00 hrs. and Sunday at 10.30 – 17.30 hrs. (closed on Monday)
website: www.ardelgallery.com

Facebook: ARDEL’s Third Place Gallery 

 

(