เบื้องหลังรายการ Great Stars Art Show กับการสัมภาษณ์คุณนิติกร กรัยวิเชียร

กับเรื่องราวนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ BACC คืนวันอาทิตย์นี้พลาดไม่ได้ทางช่อง Bight TV digital ช่อง 20 ค่ะ