นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม
ดิน เปื้อน หมึก ครั้งที่9 : DIN PUEAN MUEG #9

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม ดิน เปื้อน หมึก ครั้งที่9 : DIN PUEAN MUEG #9
ตอน ใส่ลายป้ายสี : SIZE-LINE-PAI-SEE
ผลงานโดย นักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรม และ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2560
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 น.
ณ หอศิลป์กรุงไทย : Krungthai Art Gallery