นิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท : The beloved Father of a Nation”
ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
ณ หอภาพล้านนา : Chiang Mai House of Photography

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดงาน นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท (The beloved Father of a Nation) โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท (The beloved Father of a Nation) จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดาล ทรงพระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุข แก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา ซึ่งเป็นแนวทางแห่งความพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงพระราชทานให้ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความสุข และความยั่งยืนของปวงชนชาวไทย

ซึ่งพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้ โดยได้รับพระกรุณาจาก หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดจัดพิธีเปิดขึ้น ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอภาพถ่ายล้านนา อาคารหลังสีฟ้าตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท (The beloved Father of a Nation) มีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หอภาพถ่ายล้านนา อาคารหลังสีฟ้าตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่