นิทรรศการ “เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง” จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ  : King Prajadhipok Museum

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการ “เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง”

“อาหาร” เป็นเรื่องที่ต้องพบเจอทุกวันและผู้คนทั่วไปให้ความสนใจอยู่เสมอ

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงนำเสนอเรื่องราวของอาหารจากวังหลวงสู่ครัวนอกผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียน “เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง”

ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญและทรงคุณค่า อันได้แก่ เมนูพระกระยาหาร ชุดภาชนะเครื่องเสวย เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม มีด แก้ว เป็นต้น แบบร่างพวงมาลา พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เป็นต้น ผ่านสื่อเพื่อเสนอองค์ความรู้ และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องต้นวังหลวง เพื่อเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องราว พระกระยาหารในตลอดช่วงพระชนม์ชีพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว รวมถึงสืบเนื่องจากอาหารในวังสู่อาหารสามัญชน

_____________________

#เข้าชมฟรี

ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00-16.00 น.

_____________________

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2280 3413-4 ต่อ 102, 401

ไม่เก็บค่าเข้าร่วมงาน