นิทรรศการศิลปะจิตรกรรม

“มโหรีแห่งจักรกลศิลป์ :

Symphony of Roboticlism”

 

โดย นชภัช จาตุรงค๋คกุล (Noshpash Chaturongkagul)

จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 30 พฤศจิกายน 2560
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 3 – 30 พฤศจิกายน 2560
เวลา18.00 น. ณ Galeria Sucio Sukhuvit 39