นิทรรศการศิลปะ บรรยากาศในความทรงจำ  (The Atmosphere in Memory)
โดยศิลปิน จีรศักดิ์ ลิวไธสง (Jirasak Liwtaiaisong)

ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 9 มกราคม 2561

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 น. – 19.00 น.
วันเสาร์,อาทิตย์ และ วันหยุดราชกาล เวลา 12.00 – 18.00 น.
ปิดให้บริการในวันเทศกาลปีใหม่

Facebook จีรศักดิ์ ลิวไธสง
Facebook Jirasak Liwtaisong
Line id popart 111129
โทร 081 – 0478355 (ป๊อป)
Email popartpoppor@gmail.com