นิทรรศการ Tokyo – Chiang Mai Contemporary Lacquer Art Exhibition

ผลงานโดยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว
ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2560
และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center

เรียนเชิญร่วมชมนิทรรศการ

นิทรรศการงานรักร่วมสมัย โดยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียวร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( Tokyo Geidai – Chiang Mai University) ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 พิธีเปิด วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

Tokyo – Chiang Mai Contemporary Lacquer Art Exhibition.

opening 14 November 2018 at 6 pm.
14-17 November 2018
at Baan Tuk Art Center Chiang Mai Thailand
Department of Craft, Tokyo University of The Art, Japan.
Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Thailand.