นิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการ แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่4-6 ปีการศึกษา 2560 ภาควิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย โดยมีชื่องานว่า Hi Live

LIVE เป็นคำที่เพี้ยนมาจาก highlight ที่แปลว่าว่า หัวข้อเด่น นำมาเล่นคำเป็น Hi Live ที่แปลได้ตรงตัวว่า สวัสดี และ ถ่ายทอดสด โดยจะสื่อว่า งานนี้เราจะมีการโชว์งานที่เด่นเป็นไฮไลท์ และมีการถ่ายทอดสดทุกความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบในงาน ใต้ concept ว่า  Live ความคิด Live เปรียบเหมือนการไลฟ์สดหรือการถ่ายทอดสด โดยการนำความทันสมัยของยุคมานำเสนอที่มีความเข้าถึงง่าย ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ ความคิด เป็นเหมือนการนำความคิดสดใหม่ที่พร้อมจะนำเสนออยู่เสมอ ความคิด ความสร้างสรรค์ ที่มาอยู่ในงานนี้ live ความคิด รวมกันเลยเป็นความหมายถึงการเข้าถึงที่รวดเร็วและทันทีกับความคิดที่ดี ความสร้างสรรค์ ที่มีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
E-mail        :hi.live.thesis@gmail.com
Youtube     :Hi live Thesis
Intragram  :hilive_thesis
Facebook  :https://www.facebook.com/HILIVEGMD/

Hi Live

วันที่ : 14 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: โถงชั้น 1
นิทรรศการสร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์
สาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา