นิทรรศการ THINKS โดย ASIN
เพราะมนุษย์พัฒนาทั้งกายภาพ และความคิดไปพร้อมกัน
ในแต่ละปีที่อายุมากขึ้น สังขารเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน “ความคิด” ก็เปลี่ยนเช่นกัน
ต่างคน ต่างมีวิธีแสดงออกถึงความคิดที่ต่างกัน บ้างพูด บ้างก็พิมพ์
หรือบ้างเลือกจะนิ่งเงียบ ปล่อยความคิดให้ไหลวนไปในอากาศ

ภาพผลงานเหล่านี้อาจเป็นเหมือนทางออกทางหนึ่ง
หากมองผลงานผ่านความคิดไป อาจได้พบกับมุมใหม่ที่ไม่เคยได้คิด
หรือคงคิดเห็นเป็นเรื่องปกติ นั่นก็สุดแล้วแต่จะ “คิด”

จัดแสดงอย่างต่อเนื่องในวันที่ :
*11 – 25 พฤศจิกายน 2560

Shambhala Art Village
20 – 1 ถนนเย็นอากาศ กรุงเทพฯ
ทุกวันเวลา 11.00 – 21.00 น.

*28 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560
MIDNICE Gallery
ชั้น 1 ตึกไดมอนด์ อพาร์ทเม้น โชคชัย 4 ซอย 18 กรุงเทพฯ
อังคาร – เสาร์ 11.30 – 20.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
086 282 0282 | midnicegallery@gmail.com
080 907 8817 | shambhalaartvillage@gmail.com

Shambhala Art Village & MIDNICE Gallery present:
THINKS | Solo Exhibition by ASIN

“According to the fact, human physically develop themselves along with ideal & thoughts. Each grew up state, there’re transformation of physique, Society. There for, thoughts also change.

There’re many different ways to express our mind and thoughts, by speaking, typing or even silence and let the emotion going around in the air. These art pieces are one of the methods to express ideal and thoughts. Glazing beyond imagination might surprise you with new angle of vision or maybe nothing. Depends on you… witness by yourself.” – ASIN

*11 November – 25 November 2017
Shambhala Art Village
20-1, Yen Akat Road, Bangkok.
(11am-9pm, Open every day)

*28 November – 15 December 2017
MIDNICE Gallery
1 Fl. Diamond Apartment, Chokchai 4 soi 18, Bangkok.
(11.30am–08.30pm, Tuesday-Saturday)

More information, please contact:
086 282 0282 | midnicegallery@gmail.com
080 907 8817 | shambhalaartvillage@gmail.com