นิทรรศการภาพถ่าย “Portrait of Thai-Chinese”
ผลงานโดยศิลปินชาวเกาหลี Park Dong Hyuk
จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2560
ณ โช วาย แกลเลอรี่ : Cho Why Gallery

Portrait of Thai-Chinese [Exhibition]

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจในภาพถ่ายทุกท่านเข้าร่วมชมงานแสดงภาพถ่าย “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวจีนในไทย” โดยเฉพาะย่านเยาวราชที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองจีนในไทย ในรูปแบบภาพถ่ายขาวดำ ซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โชวายแกลเลอรี่ (Cho Why Gallery)

Park Donghyuk (Soma Bangkoksnaps) – Solo Exhibition

Korean photographer who based on Bangkok has photography Exhibition titled ‘Portrait of Thai-Chinese’ on Nov 17th to 23th.

It’s a small documentary photography Series about Thai- Chinese life and culture in Chinatown Bangkok with BW film.

freely visit exhibition and enjoy.

Thank you.

 

박동혁 개인전 / KPH 포토그룹 기획 개인전시

KPH 사진가의 기획전시 중
첫번째 박동혁의 개인전 입니다.

방콕의 초와이 갤러리에서 “타이차이니즈의 초상’ 이라는 제목으로 개인전을 갖습니다.
세대를 거듭해 가는 방콕의 중국이민자들 후예들의 생활과 모습에 관한 다큐멘터리 사진들입니다.
초와이 차이나타운 갤러리에서 타이차이니즈의 소소한 생활이야기 전합니다.

11월 17일 부터 23일까지 전시 예정이며 이 기간에 태국에 거주, 방문하시는 여러 페친님들의 방문을 기다리겠습니다.

감사합니다.

오는 24일 부터는 권학봉의 전시 “Colors of Thailand”가 이어질 예정입니다.

 

Photographer’s Bio :

Park Dong Hyuk is a Korean photographer based on Bangkok. 40years old. have documentary photography works Titled “Drifting on Land (story about Sea Gypsies Wurak Lawoi)” “Portrait of Thai-Chinese.”,”Tricycle in Ayutthaya”

Social
Facebook : Soma bangkoksnaps
website : bangkoksnaps.com