Sunday, August 14, 2022

Vasan Sitthiket CV-1

Most popular

สมเด็จพระเทพฯ ทรงแทงหยวกฝีพระหัตถ์ลายซุ้มบันแถลง ประดับพระจิตกาธาน พร้อมรับสั่งขอบคุณช่างทุกคนที่มาช่วยงาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ มาทอดพระเนตรการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของช่างราชสำนักและช่างแทงหยวกท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ในการนี้ทรงแทงหยวกฝีพระหัตถ์ลายซุ้มบันแถลง ซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของเรือนยอดที่ 9 ทรงมีรับสั่งกับเหล่าคณะช่างฝีมือว่า “ขอบคุณทุกคนที่มาช่วย จะบอกว่าเด็กๆ ก็ไม่ใช่ เพราะมีทุกช่วงวัย ก็ได้ช่วยกันทำอย่างทั่วถึง” เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา เมื่อเวลา 16.45 น....

Vasan Sitthiket

error: Content is protected !!