Friday, February 3, 2023

ชัชวาล 1

Most popular

หล่อนำฤกษ์แล้วกับ องค์ท้าวเวสสุวรรณ สุดงดงามอลังการ แห่งจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานใน พิธีสร้างรูปหล่อนำฤกษ์ท้าวเวสสุวรรณ ณ พระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เกจิอาจารย์ดังผู้มากด้วยชาญบารมีหลายรูป ซึ่งก็นับเป็นสุดยอดในทางพุทธคุณซึ่งมีพิธีมหาเทวาภิเษก และมหาพุทธาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ...
error: Content is protected !!