นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(ในหลวงรัชกาลที่ 9) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านนิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศและอาคารประกอบที่จัดสร้างอย่างสมพระเกียรติ เพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีของไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยที่มีการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระหว่างวันที่ 2-30พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น.ซึ่งตั้งแต่วันที่ 2–7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีประชาชน พระภิกษุสงฆ์ ร่วมชมนิทรรศการรวม 291,971 คน/รูป

รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา วธ.ได้แจกแผ่นพับนำชมนิทรรศการฯซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และขณะนี้ได้เริ่มทยอยแจกโปสการ์ดที่ระลึก 9 แบบ จัดพิมพ์จำนวน 3 ล้านแผ่นให้กับประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการด้วย โดย วธ.ได้ดำเนินการแจกโปสการ์ด ที่ระลึกแบบที่ 1 แล้วตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะดำเนินการแจกโปสการ์ดแบบที่ 2–9 อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการในแต่ละวันจะได้รับแจกโปสการ์ดวันละ 1 แบบเท่านั้น โดยโปสการ์ดทั้ง 9 แบบจะถูกหมุนเวียนนำมาแจกในแต่ละวันจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

นายวีระ กล่าวต่อว่า สำหรับโปสการ์ดที่นำมาแจกให้ประชาชนทั้ง 9 แบบนั้น ภาพแบบที่ 1 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรโดยรถไฟพระที่นั่ง, แบบที่ 2 ภาพถ่ายแปลงนาสาธิตรูป “เลข 9” บริเวณหน้าพระเมรุมาศ ,แบบที่ 3 ภาพถ่ายประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ในสระอโนดาตจำลอง ,แบบที่ 4 ภาพถ่ายพระเมรุมาศยามพลบค่ำ แบบที่ 5 ภาพถ่ายพระเมรุมาศมุมสูงยามค่ำคืน,

แบบที่ 6 ภาพถ่ายฉากบังเพลิงทิศตะวันตก ภาพพระนารายณ์อวตารปางที่ 10 กัลกยาวตาร (อวตารเป็นมนุษย์ผู้ขี่ม้าขาว) และปางที่ 8 กฤษณาวตาร (อวตารเป็นพระกฤษณะ) ,แบบที่ 7 ภาพถ่ายริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 1 เชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศสามลำคาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ ,แบบที่ 8 ภาพถ่ายริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 2 เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ และแบบที่ 9 ภาพถ่ายริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 3 เชิญราชรถปืนใหญ่ทรงพระบรมโกศเวียนรอบพระเมรุมาศ

นอกจากนี้ ยังมีเวทีมหรสพด้านนอกฝั่งทิศเหนือ จัดแสดง 2 ช่วง ในเวลา 18.00-19.30 น.และเวลา 20.00-22.00 น. โดยจัดการแสดงชุดต่างๆ เช่น การแสดงพื้นบ้านแต่ละภาค การแสดงละครในเรื่องอิเหนา เรื่องพระมหาชนก การแสดงเรื่องพระสุธนมโนราห์ ดนตรีสากล รวมถึงการแสดงชุดต่างๆ ในแต่ละวัน เช่น การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ลิเก

และทุกวันศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.00-19.30 น. จัดแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม โดยนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน จนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้ จะจัดแสดงชุด “พระรามข้ามสมุทร ยกรบ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” รวมทั้งประโคมดนตรี บริเวณศาลาลูกขุน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งจัดแสดงโดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานต่างๆ