ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ จัดนิทรรศการจิตวิญญาณตะวันออก เป็น นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สะท้อนวิถีชีวิต ความรู้สึก นึกคิด ความเชื่อ ความศรัทธา แรงบันดาลใจจากพุทธศาสนา และปรัชญาแห่งตะวันออก ซึ่งฝังรากลึกอยู่ในความเป็นคนไทยและผู้คนตะวันออก ผ่านการแสดงออกในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ผลงานที่นำมาจัดแสดงกว่า 17 ชิ้น ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่น ได้แก่ ปัญญา วิจินธนสาร, ธนะ เลาหกัยกุล, สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์, สมยศ หาญอนันทสุข, พัดยศ พุทธเจริญ, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, มานพ สุวรรณปินฑะ, ถาวร โกอุดมวิทย์, ประทีป คชบัว, นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์, สุโรจนา เศรษฐบุตร, กมลพันธุ์ โชติวิชัย, พศุตม์ กรรณรัตนสูตร, แดง บัวแสน, จินตนา เปี่ยมศิริ และเสริมคุณ คุณาวงศ์ เพื่อนำไปสู่การมองกลับเข้าไปภายในเพื่อค้นพบคุณค่า ความหมายและแก่นแท้ เป็นประสบการณ์เพื่อให้ผู้คนได้ชื่นชมผลงานศิลปะพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ความเป็นไปของจิตวิญญาณแห่งตะวันออก

ผลงานที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลงานสะสมของคุณเสริมคุณ คุณาวงศ์และบุตรสาวทั้งสอง ซึ่งครอบคลุมงานศิลปะ งานฝีมือแบบไทย และโบราณวัตถุหลากหลายประเภทกว่า 400 ชิ้น

ทั้งนี้ นิทรรศการเปิดให้เข้าชม ที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ สาขา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ห้อง 407 เปิดให้ชมทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.30-20.30 น. ตั้งแต่วันนี้- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-088- 3888 ต่อ 1303 และ 1314 หรือ www.bangkoksculpturecenter.org และ www.facebook.com/Bangkoksculpturecenter

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ : วารุณี (แนน) ฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ 02-088-3888 Ext 1307 หรือ 099-595-6423