นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “จากขุนเขา สู่ … ศิลปาชีพ :
Crafts from the Hands of the Hills …. to the Hands of The Queen”

จัดแสดงระหว่างวันนี้  – 19 พฤศจิกายน 2560
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“ จากขุนเขา สู่ … ศิลปาชีพ ”
Crafts from the Hands of the Hills …. to the Hands of The Queen

นิทรรศการศิลปกรรมสื่อผสม หัตถกรรมผ้าชาวไทยภูเขาผสมผสานงานปักแบบร่วมสมัย แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของชาวไทยภูเขาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ชาวไทยภูเขาได้สร้างสรรค์งานฝีมือที่งดงามให้คงอยู่สืบไป

จัดแสดง วันนี้  – 19 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์)

โดย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ หอศิลปวัฒธรรมเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่

———————————

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
โทร 053-217793, 053-219833
www.cmocity.com