Monday, June 5, 2023

Vasan Sitthiket CV-4

Most popular

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมนิทรรศการ“ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมปี 2565 ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสินักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายของปีการกษา 2564 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 43 แห่ง ทั่วประเทศ รวม 161 ขึ้นมาจัดแสดงร่วมกันตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม -28 มิถุนายน 2565 ถึงแม้ประเทศไทยยังอยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโค -19 แต่ทุกมหาวิทยาลัยก็ยังมุ่งมั่นดำเนินการเรียนการสอน...

satisfies

error: Content is protected !!