เทศกาลละครกรุงเทพเป็นมหกรรมทางศิลปะการแสดงร่วมสมัยหลักของประเทศไทย ที่มีจำนวนศิลปิน ผลงานละคร และผู้ชมมากที่สุด โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2545 จากความร่วมมือสร้างสรรค์ของประชาคมบางลำพู เครือข่ายละครกรุงเทพ และพันธมิตรอื่นๆ เพื่อให้ศิลปิน ผู้ชม ครูอาจารย์ นักศึกษา นักวิจารณ์ สื่อมวลชน และผู้มีใจรักละครเวที ได้พบปะสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ ทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับศิลปินรุ่นใหม่ๆ ให้ได้แสดงงานต่อสาธารณะ และสร้างวัฒนธรรมการชื่นชมศิลปะการละครร่วมสมัย เทศกาลละครกรุงเทพจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ในระยะ 10 ปีแรก เทศกาลละครกรุงเทพมีศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่สวนสันติชัยปราการ และร้านรวงในย่านบางลำพู ต่อมาได้ขยายมาสู่ร้านอาหาร หอศิลป์ โรงละครขนาดเล็กในย่านอื่น ๆ รวมทั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และนับตั้งแต่ปี 2558 ด้วยความพร้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปรไปตามสภาพและสภาวการณ์ของละครร่วมสมัย ผู้จัดฯ จึงย้ายศูนย์กลางของงานมาที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และกระจายพื้นที่ของเทศกาลไปยังโรงละครใหญ่น้อยทั่วกรุงเทพที่เชื่อมโยงด้วยเส้นทางรถไฟฟ้า เพื่อตอบรับวิถีการดูละครของผู้ชมที่ขยายวงมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของโรงละครขนาดเล็กทั่วทั้งกรุงเทพ

สำหรับปี 2560 นี้ เทศกาลละครกรุงเทพจะนำเสนอมหกรรมการแสดงละครร่วมสมัย หลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์โดยหลากหลายกลุ่มศิลปิน ภายใต้แนวคิด “Sharing Moment”

เทศกาลละครกรุงเทพ 2560

วันที่ : 02 พฤศจิกายน – 19 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย เครือข่ายละครกรุงเทพ

ตารางการแสดง (วันที่แสดง เวลา)
2-19 พ.ย. 2560

เบอร์ติดต่อสอบถาม 092-919-6924 และหรือ Facebook และหรือ website www.bangkoktheatrefestival.org

ราคาบัตรชมการแสดง
200-800 บาท