ผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของศิลปิน 2ท่าน คือวิชัย ชินาลัย และ ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

โดยสำหรับศิลปินแล้ว การทำงานร่วมกันจำเป็นที่จะต้องถอดหน้ากากทิ้งไป ต้องละทิ้ง ปลดปล่อยการยึดมั่นถือมั่นในตนเองเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานร่วมกัน

โดยงานแต่ละชิ้น วิชัยและไทวิจิตใช้สไตล์การวาดและฝีแปรงที่เป็นของตัวเอง ผสมผสานงานของกันและกันทีละขั้นตอนจนเสร็จ

นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน-17 ธันวาคม 2560

งานเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 18:30น. เป็นต้นไป

ที่ YELO House ซอยเกษมสันต์ 1