นิทรรศการศิลปะครั้งนี้จัดตั้งขึ้นให้เห็นถึงการทำงานของศิลปินหนุ่ม 2 คน สร้างสรรค์รูปแบบทางศิลปะที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว แต่มีมุมมองการมองโลกที่คล้ายคลึงกัน คือ กลุ่มคนที่เกิดในยุคของเจนเนอเรชั่น Y ที่โตขึ้นมาพร้อมกันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย การรับรู้สื่อ ข้อมูลข่าวสารที่สะดวกรวดเร็ว อิทธิพลที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบต่อมุมมองที่มีในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ โดยการที่หยิบข้อมูลเนื้อหา สิ่งรอบข้างที่พบเห็นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอิทธิพล จากภาพยนตร์ ภาพนิตยาสาร หรือภาพจากอินเตอร์เน็ต มาหลอมรวมผ่านทัศนคติที่มีอยู่ภายในสร้างเป็นภาพต้นแบบเฉพาะบุคคลที่มีกลิ่นการมองโลกของคนเจน Y ที่มองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผ่านการแสดงออกในรูปแบบของงานจิตรกรรม ภาพประกอบ และ วิดิโอ  เสมือนแทนตัวเองเป็นผลิตผลการส่งออกของกลุ่มคนยุคเจนเนเรชั่น

นิทรรศการ Gen(why?)express(ions)
ที่ : 03 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
ห้อง People’s Gallery P1-p2
โดย มัณฑนะ อภิเดช และ ศรัณย์ เชื้อกรุง
พิธีเปิดนิทรรศการ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00น.