สถานเอกอัครราชทูตยูเครนมีความยินดีจะเรียนเชิญบุคคลผู้มีความสนใจเข้าชมนิทรรศการของมิสเตอร์  อีวาน มารชุค(Mr. Ivan MARCHUK)จิตรกรชาวยูเครนผู้มีชื่อเสียงระดับโลกโดยนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองครบรอบ25ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศยูเครน

อีวาน มารชุคได้รับการยอมรับว่าเป็นตำนานที่มีชีวิตอยู่ของวงการศิลปะยูเครนและเป็นอัจฉริยบุคคลด้านศิลปะสมัยใหม่  นับเป็นศิลปินชาวยูเครนเพียงคนเดียวที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันนานาชาติด้านศิลปะสมัยใหม่(International Academy of Modern Art) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโรม ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ “โกลเด้นกิลด์”(Golden Guild) ในปี 2550หนังสือพิมพ์ “เดอะเดลีเทเลกราฟ” (หนังสือพิมพ์รายวันขนาดใหญ่สัญชาติอังกฤษ ซึ่งตีพิมพ์ในกรุงลอนดอนตั้งแต่ปี 2398 เป็นต้นมา) ได้ให้ อีวาน มารชุคเป็นหนึ่งใน 100ของอัจฉริยบุคคลในสมัยปัจจุบัน เนื่องจากเขาสร้างภาพวาดจักรวาลหลายมิติซึ่งนับเป็นภาพเขียนที่ล้ำสมัยถือเป็นการสร้างสมัยนิยมและพัฒนามุมมองของอารยธรรมหลังยุคอุตสาหกรรม

อีวาน มารชุคเกิดในปี2479 ที่ประเทศยูเครน ในช่วงเวลามากกว่า 50 ปีที่ผ่านมาตลอดชีวิตศิลปินผู้ยิ่งใหญ่เขามีนิทรรศการ 200 ครั้งซึ่งเป็นนิทรรศการส่วนตัวและนิทรรศการที่จัดร่วมกันศิลปินท่านอื่น เขาสร้างภาพเขียนหลากสีสันและภาพเขียนสีเดียวจำนวนหลายพันชิ้นงาน โดยใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า  “pliontanizm”(มาจากคำในภาษายูเครนที่ว่า“pliontaty”ซึ่งมีความหมายว่า ทอผ้า หรือ ถักทอ) นับเป็นความสมดุลระหว่างการกระทำของมนุษย์และข้อจำกัดของเทคโนโลยี

คอลเลคชั่นภาพวาดของอีวาน มารชุค ประกอบด้วยภาพเขียนประมาณ 5,000 ภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 12 ชุด โดยภาพเขียนจำนวน5 ชุด จะถูกนำมาจัดแสดงที่นิทรรศการ “เสียงแห่งจิตวิญญาณ”

เสียงแห่งจิตวิญญาณ
ที่ : 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 3-4
โดยสถานเอกอัครราชทูตยูเครนในราชอาณาจักรไทย