โดยธรรมชาติของมนุษย์คงมิอาจปลดเปลื้องอารมณ์ปรารถนาที่อยู่ในใจให้จางหายไป หากจะจินตนาการถึงดินแดนแห่งสวรรค์โดยมนุษย์ คงมิอาจละทิ้งกลิ่นของกิเลสที่แฝงอยู่ภายในได้อย่างหมดจด นิทรรศการ “The Garden of God” เป็นการเดินทางสำรวจสภาวะแห่งจิต กล่าวถึงอารมณ์ปรารถนาอันเป็นนิรันดร์ที่ผุดขึ้นจากจิตใต้สำนึกและมนุษย์ไม่สามารถสะกดกลั้นไว้ได้ เป็นภาพที่สำรวจสภาวะของมนุษย์ โดยสะท้อนจากสภาวะแห่งจิตวิญญาณ

เรียนเชิญร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “The Garden of God” โดยเกรียงไกร กงกะนันทน์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น. ณ DUKE Contemporary Art Space ชั้น 1 ศูนย์การค้าเกษร วิลเลจ ราชประสงค์ นิทรรศการแสดง 5 พย – 10 ธค 2560

DUKE Contemporary Art Space

Requests the pleasure of your company at the opening reception of the solo exhibition “The Garden of God” by Kriangkrai Kongkhanun
DUKE Contemporary Art Space, 1st floor Gaysorn Village

Opening reception on Sunday 5th November 2017, 19.00 p.m.
Exhibition : 5 Nov – 10 Dec 2017