เยาวชนไทยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมใจส่งผลงานภาพวาด “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน” ร่วมชิงทุนการศึกษาและถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านผลงานภาพวาดอันทรงคุณค่าจำนวนมาก โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 โดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านหนังสือและวรรณกรรมไทย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้จากการอ่านเป็นผลงานศิลปะมานานนับ 10 ปี และในปีนี้ ทางโครงการฯ ได้ส่งเสริมให้เยาวชนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษาร่วมอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 70 ปี และถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นผลงานศิลปะในหัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน” ซึ่งมีเยาวชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมเข้าร่วมพิจารณาตัดสินผลงานจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตไทย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักราช 2536 คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย) พุทธศักราช 2555 อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2554 อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2557 อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร และคุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fine Art  ได้คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 44 ชิ้น ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตัวแทนคณะกรรมการในสายศิลปกรรม ได้กล่าวชื่นชมผลงานของปีนี้ว่า “ภาพรวมของผลงานปีนี้ถือได้ว่าเป็นที่พอใจสำหรับคณะกรรมการ ขอชื่นชมเยาวชนที่มีการใช้เทคนิคที่สร้างสรรค์ มีความคิดใหม่ๆ ที่หลากหลาย มาจากทั่วทั้งประเทศ มีทั้งสไตล์แบบอีสาน แบบธรรมชาติ และขอฝากบอกลูกๆ ทุกคนว่า เวลาเขียนรูป ให้เขียนมาจากใจ อย่าไปนึกถึงคนอื่น จงเขียนรูปจากใจของเราซึ่งจะทำให้ได้ผลงานที่เป็นสไตล์ในแบบของตนเอง”

สำหรับกรรมการที่เป็นตัวแทนในสายวรรณกรรม อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กล่าวว่า “หัวข้อการประกวดเหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นปีที่คนไทยน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่อยากจะถ่ายทอด โดยเฉพาะในปีนี้ที่สามารถเลือกอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในหลวง เรื่องราวของท่านนั้นมีอยู่มาก ทุกศาสตร์ทุกแขนง ทำอย่างไรถึงจะเล่าเรื่องที่อยู่ในหัวใจของคนไทออกมาได้น่าดู น่าตื่นตา ตื่นใจ ดังนั้น เราต้องใช้ศิลปะมาเป็นตัวเล่าแบบที่เยาวชนของเรากำลังทำอยู่ คือ อ่าน ตีความให้เข้าใจ จนเกิดแรงบันดาลใจแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ”

ทั้งนี้ จะมีการตัดสินรอบสุดท้าย และมอบรางวัลทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,350,000 บาท และถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สำหรับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา) ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผลงานทั้ง 44 ชิ้น  ที่เยาวชนถ่ายทอดจากความรู้สึกที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยเทคนิคที่สร้างสรรค์ งดงามนี้จะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนและผู้สนใจด้านงานศิลปะได้เข้าชมและร่วมซื้อภาพการกุศล ณ ห้องโถง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 รายได้จากการจำหน่ายผลงานทั้งหมดจะมอบให้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ www.facebook.com/intouchstation หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์  0-2118-6953 และ 06-4939-9667