Saturday, October 1, 2022

Charit_thResume2014-05

Most popular

สาระศิลป์…ตอนเปิดบ้านศิลปินพุทธศิลป์ ผสานกลิ่นอายของศิลปะ บทเพลง และขุนเขา

  อาจารย์พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2546   "ศิลปะของคนไทยสมัยโบราณเขาทำเพื่อศาสนา ทำเพื่อความดีงามของมนุษย์ เพื่อประโยชน์สุขของสังคม... ประติมากรรม เช่นการปั้นพระพุทธรูป ไม่ใช่ให้สวยงามอย่างเดียว ยังต้องมุ่งสำหรับศาสนาด้วย, จิตรกรรม แสดงเรื่องราวของมนุษย์และพุทธประวัติ นั่นก็เพื่อเป้าหมายสองอย่าง คือ ทั้งเพื่อเกื้อกูลศาสนา และเพื่อสังคมมนุษย์ด้วย งานของผมก็มีเป้าหมายอย่างศิลปินบรรพบุรุษ…     สำหรับคอลัมนี้ สาระศิลป์ขอพาท่านผู้อ่านไปเที่ยวบ้านศิลปินท่านหนึ่ง ผู้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบร่มรื่นท่ามกลางความเงียบสงบของขุนเขา ดินแดนแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา จ.เชียงใหม่ ห่างตัวเมืองไม่มากนัก เราจะพาท่านไปยังบ้านหลังเล็กๆ เชื่อมต่อกับอาคาร อยู่ใจกลางของหมู่บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่...
error: Content is protected !!