ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมของนักศึกษาภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“ไทย…ยังไง?”
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น.*
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
นิทรรศการจัดแสดง 3 – 28 พฤศจิกายน 2560
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Page : Psg Art Gallery
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/
โทร 034-271-379 (ในวันและเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.30 น.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Thai Art Department, The faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University. Cordially requests the pleasure of you presence at the opening ceremony of
“How…Thai?”
Art Exhibition by Thai Art Students, The faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.
* On Friday 3rd November 2017 at 4 pm *
At H.R.H.Princess Sirindhorn Art Gallery, The Sirindhorn Visual Art Workshop Building, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Sanamchandra Palace, Nakhonpathom THAILAND.
Exhibition on view 3rd – 28th November 2017
Open : Mondays – Saturdays. Time : 9 am – 4.30 pm
Closed on Sundays and Public Holidays.
For more information
Facebook Page : Psg Art Gallery
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/