ขอเชิญชมนิทรรศการ “เข้าไม้-เข้าใหม่”
โดย สุกัญญา สอนบุญ และ สันติ สีดาราช
* 3 – 26 พฤศจิกายน 2560 *
เปิดให้เข้าชมวันอังคาร – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.
*ชมฟรี ไม่มีค่าเข้าชม* ปิดวันจันทร์
?พิธีเปิดนิทรรศการ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.
ณ พีเพิ่ลส์ แกลเลอรี่ ห้อง P3 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc)
นิทรรศการ “เข้าไม้-เข้าใหม่” เป็นการนำเสนอผลงานศิลปะของสองศิลปิน คือ สุกัญญา สอนบุญ และสันติ สีดาราช ที่ทำงานสร้างสรรค์ภายใต้กรอบที่เน้นเทคนิควิธีการที่คล้ายคลึงกัน ด้วยลักษณะการอัด ต่อ ประกอบไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักตามแบบภูมิปัญญาเชิงช่างไม้ สรรค์สร้างรูปทรงอิสระ ค้นหาความเป็นไปได้ผ่านเทคนิควิธีการตามแบบเฉพาะของตัวศิลปินเอง ด้วยการหาความหมายจากเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์แบบเก่า จะสามารถนำมาพัฒนา ต่อยอด สร้างสรรค์เหมือนดั่งชื่อนิทรรศการ “เข้าไม้-เข้าใหม่” ด้วยผลงานศิลปะได้มากน้อยเพียงใด

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
“WOOD-WONDER” Art exhibition
By Sukanya Sornbun & Santi Seedarat
* 3 – 26 November 2016 *
Open : Tuesdays – Sundays, 10 am – 9 pm
*Free Admission* Closed on Mondays.
Opening Ceremony on 4 November 2017 at 6 pm
At People’s Gallery (Room P3), 2nd Floor, Bangkok Art and Culture Center (bacc)