ภาพพราหมณ์สยายผมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เชิญพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
(ภาพจาก
University of Wisconsin-Milwaukee Libraries)

 

เป็นส่วนหนึ่งที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของบ้านเราไปแล้วสำหรับพิธีการ-ความเชื่อตามหลักศาสนาพราหมณ์

เช่นเดียวกับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้ ที่ได้มีพิธีพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้ง พิธีบวงสรวงก่อสร้างพระเมรุมาศ การปักหมุด การบูรณะปฏิสังขรณ์พระยานรุมาศและการจัดทำเครื่องประกอบพระอิสริยยศ

ทั้งนี้นอกจากพิธีการดังกล่าวแล้วทางด้านของพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ยังได้เปิดเผยว่า ในส่วนของพราหมณ์ในพระราชสำนักยังจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เชิญพระโกศพระบรมศพประดิษฐานที่พระเมรุมาศด้วย

ที่น่าสนใจก็คือบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายนั้นจะมีการปล่อยมวยผมนั่นเอง

“พิธีทางพราหมณ์เราตามส่งเสด็จ เดินเวียนพร้อมกับพระบรมศพ เชิญขึ้นบนพระเมรุมาศ ตรงนี้กเราก็ส่งเสด็จใฐานะที่เป็นพราหมณ์ เราจะมีการปล่อยผม ไม่มุ่นเป็นมวย แสดงความรู้สึกอาลัยให้ความรู้สึกที่เสียใจอย่างยิ่ง…”

เป็นที่ทราบกันดีว่าตามธรรมเนียมพราหมณ์นั้น หากใครได้บวชแล้วก็จะไม่ตัดผมอีกเลย และจะใช้วิธีมุ่นผมเป็นมวยไว้ ด้วยความเชื่อที่ว่ามวยผมนั้นคือที่สถิตของเทวดา

โดยบรรดาพราหมณ์จะปล่อยผมสยายก็ต่อเมื่อต้องเข้าร่วมในกระบวนแห่พระศพหรือพระบรมศพ ออกพระเมรุ ดังที่เราจะเห็นได้จากริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เชิญพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และ กระบวนแห่พระโกศในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ผ่านมานั่นเอง

สำหรับการปล่อยผมสยายนั้นถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมการไว้ทุกข์ หรือแสดงความรู้สึกอาลัย ความเสียใจอย่างสุดซึ้งอย่างหนึ่ง ซึ่งในโบราณพราหมณ์ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยพราหมณ์ที่เรียกกันว่า “นาลิวัน” ทว่าปัจจุบันพราหมณ์เทวสถาน-ราชสำนักต่างก็ได้มาทำหน้าที่นี้แทน

อนึ่ง แม้การสยายผมของพราหมณ์จะเป็นภาพแปลกตาที่หาดูได้ยากยิ่ง แต่เชื่อว่าคนไทยหลายๆ คนคงไม่อยากจะเห็นภาพนี้บ่อยๆ แต่อย่างใดอย่างแน่นอน…